SON DAKİKA
Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Başkan Kabadayı’ya Suçlama

Haber Giriş Tarihi: 28.12.2013 13:15
Haber Güncellenme Tarihi: 28.12.2013 13:15
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.dogankentgazetesi.com
Başkan Kabadayı’ya Suçlama
Belediye tarafından mağdur edildiğini ileri süren Melikoğlu, Doğankent Merkez Mahallede bulunan Tapunun pafta no:30 L-IV a, parsel: 82 de kayıtlı taşınmaz üzerin inşaa edilmiş olan iki kat olarak yapılan ruhsatlı binanın zemin katına ruhsatsız olarak kat maliklerinden İhsan Osmanlıoğlu tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan ilave dükkanın kendi evinin güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 10 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesinde alınan bütün kararların lehine olmasına rağmen Belediye Başkanı Nazmiye Kabadayı ve belediye görevlileri tarafından bu kararlara uyulmayarak ve mahkeme kararları uygulanmamak suretiyle suç işlendiğini iddia etti.

 
Şikayet sahibi Ali Melikoğlu yaptığı açıklamasında “14 Haziran 2004 tarihinde o zamanki adıyla Giresun Valiliği Bayındırlık ve İskan (İl Çevre ve Şehircilik ) Müdürlüğü’ne yaptığım şikayet üzerine gelen görevliler tarafından yapılan inceleme sonucunda, bu kurum tarafından 28 Haziran 2004 tarih ve B.09.4.İLM.4.28.00.11/01754 sayılı yazı ileDoğankent Kaymakamlığı (Belediye Başkanlığı) ‘na şikayet konusu olan ve zemin kattaki dükkana ilave olarak yapılan 3,35 *16,60 mt. tek katlı ilave binanın ruhsat ve eklerine aykırı olduğu, sonuç olarak ruhsat ve eklere aykırı olarak yapılan bu ilave eklenti için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddelerine göre işlem yapılması ve sonucundan Giresun Valiliğine bilgi verilmesi istenmiştir.
 
Valiliğin yazısı üzerine Doğankent Belediye Encümeni 19 Kasım 2004 tarih ve 53 sayılı kararı ile bu eklentinin yıkılmasına ve kaçak olarak eklentiyi yapan İhsan Osmanlıoğlu’na o zamanın parası ile 1.459.000.000 TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Belediye Encümeni’nin bu kararına karşı Osmanlıoğlu tarafından Ordu İdare Mahkemesi’ne açılan kararın iptali davası nedeniyle Doğankent Belediye Başkanlığı tarafından yürütmeyi durdurma kararı olmamasına rağmen bu kararın sonucunun beklendiği gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirilmeyerek encümen kararı yerine getirilmemek suretiyle suç işlendi. Doğankent Belediyesinin kendileri aleyhine açılan bu davada savunma vermemesine rağmen neticede bu konuda Ordu İdare Mahkemesi 29 Aralık 2006 tarihinde 2005/1357 Esas, 2006/2347 Karar sayısı ile yıkım ve para cezasına yönelik tesis edilen kararda hukuka bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddederek benim lehime karar vermiştir.
 
Bir kamu kurumu olan Doğankent Belediyesini yönetenler bu kararları da hiçe sayarak herhangi bir işlem tesis etmemeleri üzerine olayın üzerine ısrarla gitmem sonucu, Belediye Meclisi tarafından 2 yıl sonra 4 Aralık 2008 tarihinde alınan 30 sayılı karar ile İhsan Osmanlıoğlu’nun aleyhinde verilen mahkeme kararlarına karşı temyiz davası açtığını, yargılama sürecinde söz konusu kişinin dükkanını kullanamamaktan dolayı mağdur olduğunu bu nedenle temyiz kararı belli olana kadar kendisine geçici bir ruhsat verilmesi karar altına alınmak suretiyle Yüce Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin verdiği kararlar yok sayılarak belediye meclis kararı ile yıkım gerçekleştirilmemişken üstüne üstelik birde 16/01/2009 tarih ve 2009/02 numara ilegeçici ruhsat verilerek olay meşrulaştırılmıştır.
 
Bu süreçte Doğankent Belediye Başkanı Nazmiye Kabadayı ve İhsan Osmanlıoğlu danışıklı olarak hareket etmiş, Başkan Kabadayı mağdurun yanında yer almamış, yasaların verdiği kararları yok sayarken bir sürü yazal olmayan kararların altına imza atarak suç işlemiştir. Yine bu meyanda; İhsan Osmanlıoğlu tarafından açılan bütün davaların belediye aleyhine olmasına karşın Doğankent Belediyesi bu davaların hiç birisinde savunma vermeyerek açıkça taraf olduğunu göstermiştir.
 
Nitekim Danıştay 6.İdare Dairesine, İhsan Osmanlıoğlu tarafından açılan temyiz davasında davalı belediye olarak savunma vermemişlerdir. Burada dikkat çekilmesi gereken bir hususta Danıştay 6.İdare Dairesi verdiği 8 Haziran 2009 tarih ve 2007/3836 esas, 2009/6841 sayılı kararında, dosyanın incelenmesi sonucu davacı tarafından söz konusu yıkım kararı alınan yapı için 16/01/2009 tarih ve 2009/02 sayılı yapı ruhsatı alındığı ve ruhsatın dosyaya eklendiği ileri sürülerek Ordu İdare Mahkemesince 29/12/2006 tarih ve E:2005/1357, K:2006/2347 sayılı kararın bozulmasına karar verilmiştir.
 
Halbuki Doğankent Belediye Meclisi tarafından söz konusu geçici ruhsat verilirken (04/12/2008 tarih ve 30 nolu meclis kararı)   ‘…Yargıtay dan temyiz başvurusunun reddi yönünde karar gelmesi halinde verilecek geçici ruhsat hükmünün sona ermesi ve bir hak sahipliği belgesi teşkil etmemesi koşulu ile 82 parsel numaralı taşınmaz üzerin deke dava konusu eklentinin geçici olarak ruhsata bağlanması…’  ifadelerinin yer almasına rağmen kararın bu ruhsata göre hükme bağlanması açıkça bir hukuk ihlali idi.
 
Neticede yine İhsan Osmanlıoğlu tarafından Kararın Düzeltilmesi talebiyle Danıştay 14.Dairesine açılan dava sonucunda bu mahkeme tarafından verilen 30.05.2013 tarih ve E:2012/7501 K:2013/4171 sayılı karar neticesinde (Davalı Doğankent Belediyesi bu mahkemelerin hiçbirisinde savunma vermemiştir) Danıştay dava aireleri ile idari ve vergi daireleri kurullarının temyizi üzerine verilen kararlar hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54.maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesinin mümkün bulunduğu, kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlarda ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiç birisinin yer almadığı dolayısıyla kararın düzeltilmesi isteminin reddine karar vermiştir.
 
Bu kararın verilmesinden sonra Doğankent Belediyesi tarafından yine hiçbir işlem yapılmaması üzerine 13/09/2013 tarihinde Doğankent Belediye Başkanlığına giderek Yazı İşleri Müdürü Bilal Patan’a yıkım kakarının uygulanması ile ilgili dilekçemi sundum ve dilekçem Belediye’nin Dilekçe Kayıt Defteri’nin 242. Sayfasına kaydedilmesini sağladım.Ancak 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’na göre 30 gün içinde dilekçeme yazılı olarak bir cevap verilmesi gerekirken aradan 4 ay geçmesine rağmen hala bir cevap alamadığım gibi Yüce Türk Milleti Adına karar veren mahkemelerin kararları da alenen çiğnenmektedir.
 
Ben kişisel olarak, İçişleri Bakanlığına, Giresun Valiliğine ve Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şimdi de görevi kanunları uygulamak olan bir kamu kurumunun başındaki insanların nasıl bir yanlı ve yanlış görev anlayışı sergilediklerini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bugün bana lazım olan hukuk çiğnenirken yarında sizi lazım olan hukukun çiğnenmeyeceğinin garantisi varmı?
 
Bu yapılan kaçak eklenti benim evimin balkonu ile sıfır seviyede ve benim evimin emniyet güvenliğini tehlikeye düşürmekte ve görüntüsünü engellemektedir. Başlattığım hukuk mücadelesinin sonucunda yasaların benim lehime verdiği kararları uygulamayan başta Doğankent Belediye Başkanı Nazmiye Kabadayı olmak üzere sorumlu olan tüm meclis üyeleri ve kamu görevlileri hakkında ilgililere birde buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Birileri duysun artık bu sesimi.” Diye mağduriyetini dile getirdi.  
 
Bizde, mağdur vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmenin verdiği sorumluluk duygusu içerisinde şikayetini beyanlara değil, belgelere dayalı olarak kamuoyunun bilgisine aktardık.  
Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Doğankent Gazetesi, Harşit Vadisi'nin Sesi
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.